Udruženje živinara i proizvođača hrane za životinje
- centar uspješnog poslovanja -

Aktivnosti!
Ukupni (godišnji) kapaciteti članica Udruženja živinara "Zajednice živinara R-S"
Proizvod Količina Jedinica mjere
Proizvodnja jednodnevnih pilića 23.326.000,00 komada
Proizvodnja stočne hrane 200.000,00 tona
Odgoj pilenki 330.000,00 komada
Proizvodnja konzumnih jaja 24.030.000,00 komada
Koke nosilje 400.000,00 komada
Klaonice živine 13.300,00 tona
Proizvodnja premix-a 505,00 tona
Uzgoj roditelja teške linije 160.000,00 komada
Roditeljska jata 180.000,00 komada
Prevoz živine 5.000.000,00 komada
Proizvodi i usluge Odnosi sa članstvom
 • Obuke
 • Stručne brošure
 • Baza podataka
 • Pravni akti
 • Bilten
 • Tematski dogadaji
 • Sajmovi
 • Promotivne brošure
 • Web site
 • Informacije o aktivnostima
Zastupanje interesa Odnosi sa javnošću
 • Okrugli stolovi
 • Prijedlozi vladinim tijelima
 • Saradnja sa drugim asocijacijama
 • Lobiranje
 • Promotivne brošure
 • Web site
 • Bilten
Organizacioni razvoj udruženja  
 • Redovni sastanci upravnog i nadzornog odbora
 • Godišnja i tematske skupštine
 • Uspostavljanje sekretarijata