Udruženje živinara i proizvođača hrane za životinje
- centar uspješnog poslovanja -

Kontakt!


Adresa Dvorine bb, 78420 Srbac, RS, Bosna i Hercegovina
JIB 4404606240005
Žiro račun 567353-27000043-13

Mobilni +387 (0)65 400-699

web site http://www.zajednicazivinarars.org
e mail udruzenjezivinarars@gmail.com
facebook facebook.com/udruzenjezivinarars

Predsjednik Predrag Miličić +387 (0)54 87 55 70
Potpredsjednik Slaviša Bukejlović +387 (0)53 22 21 22
Predsjednik upravnog odbora Biljana Tomić +387 (0)51 83 00 16
Predsjednik nadzornog odbora Dr. Rajko Latinović +387 (0)51 37 08 45
Direktor Nebojša Rakić +387 (0)65 40 06 99


Vaše ime i prezime:


Vaša e mail adresa:


Vaša poruka:


Unesite tekst