Udruženje živinara i proizvođača hrane za životinje
- centar uspješnog poslovanja -

Članovi Udruženja živinara!
Naziv Super premix
Adresa Zmaj Ognjenog Vuka 270, 78 000 Banjaluka
Telefon 051/370-845; 370-847
Direktor Dr. Rajko Latinović

Naziv Farma Ratković
Adresa Petra Velikog 62, 78 000 Banjaluka
Telefon 065/582-329; 051/211-901
Direktor Milomir Ratković

Naziv Slavnić
Adresa Nenada Kostića 170, 78 000 Banjaluka
Telefon 051/385-634; fax 385-353
Direktor Boro Slavnić

Naziv Iradia
Adresa Branka Ćopića 2, 78 250 Laktaši
Telefon 051/830-016
Direktor Biljana Tomić

Naziv Agrounija
Adresa Sarajevska 1, 78 420 Srbac
Telefon 051/741-144; 740-905
Direktor Zoran Knežević

Naziv Veterinarska stanica
Adresa Danka Mitrova bb, 78 420 Srbac
Telefon 051/740-007
Direktor Tatjana Tadić - Ignjatić

Naziv Klaonica PP S
Adresa Povelič bb, 78 420 Srbac
Telefon 051/757-206
Direktor Slavko Visenjak

Naziv Vetprodukt
Adresa Vojvode Stepe bb, 78 430 Prnjavor
Telefon 051/663-222; 663-529
Direktor Dragica Planinčić

Naziv Savić Company
Adresa Komitska bb, 76 311 Dvorovi
Telefon 065/669-445; 055/355-050
Direktor Dimitrije Savić

Naziv Orčevac SNB
Adresa Dositeja Obradovića bb, 76 300 Bijeljina
Telefon 055/250-430
Direktor Srđan Ćosović

Naziv Rakić doo
Adresa Batković bb, 76 300 Bijeljina
Telefon
Direktor Savo Rakić

Naziv Agromix
Adresa Ozrenskih brigada bb, 74 000 Doboj
Telefon 053/222-122
Direktor Slaviša Bukejlović

Naziv MMB Inexcoop
Adresa Nikole Pašića 1, 76 230 Šamac
Telefon 054/611-208; 612-958
Direktor Čedomir Borojević

Naziv Agreks
Adresa Banjalučka bb, 76 273 Donji Žabar
Telefon 054/875-121; 875-570
Direktor Predrag Miličić

Naziv Farma vit
Adresa Crnogorski put 2, 88 380 Ljubinje
Telefon 065/876-578; 059/621-480
Direktor Milorad Popara

Naziv Koka Produkt
Adresa Tvrdoški put bb, 88 380 Ljubinje
Telefon 059/621-181; 630-250
Direktor Dušan Koljibabić

Naziv Jato produkt
Adresa Karanovac bb, 74 317 Petrovo
Telefon 065/818-381; 053/797-115
Direktor Boško Marušić

Naziv Boksit
Adresa Lukić Polje bb, 75 446 Milići
Telefon 056/745-390; 740-067
Direktor Mr. Momir Lazarević